ANSELL GAMMEX Non-Latex ถุงมือยางสังเคราะห์สำหรับการศัลยกรรม

SKU : 0318

6.5

3,400 THB
3,400 THB
ราคาสมาชิก
 
0 THB
ราคาสมาชิก
0 THB

Option name 1
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
จำนวน
รายละเอียดสินค้า

เป็นถุงมือยางสังเคราะห์สีเขียวที่ใช้ส าหรับแพทย์ พยาบาล หรือผ่าตัดผู ้ป่วยที่แพ้ยางดิบธรรมชาติ
2. เป็นถุงมือยางใช้ส าหรับงานศัลยกรรม
และงานเคมีบ าบัด
,
ปราศจากยางดิบธรรมชาติและสารเร่งปฏิกริยา ซึ่งเป็น
ต้นเหตุของการแพ้ (Accelerator-Free Gloves and Diphenylguanidine (DPG)-free)
3. ท าจากสาร Neoprene มีคุณสมบัติคล้ายยาง เหนียว และ ทนทานต่อการฉีกขาดด้วย Dermashield Coating
Technology เคลือบด้วยสาร Polyurethane & siliconized Inner - coating มีhydrophilic และ hydrophobicเป็น
ส่วนประกอบ ท าให้สวมใส่ 2ชั ้น ได้ง่ายทั ้งในขณะเปียกและแห้ง ควบคุมความชื ้น ช่วยลดการเกิดไฟฟ้าช็อต
ในขณะท าการผ่าตัดด้วยเดรื่องจี ้ไฟฟ้า
4. ขนาดของถุงมือมาตรฐานสากล เหมาะสมกับมือผู ้ใช้งาน สวมใส่ได้กระชับมือและไม่บีบรัดนิ ้วมือ ความยาว 305 mm.
5. ขนาดความหนาของถุงมือบริเวณนิ ้วมือ 0.19 mm. บริเวณฝ่ามือ 0.18 mm. และบริเวณข้อมือ 0.15 mm.
6. เนื ้อยางเรียบ ปราศจากรอยต าหนิใด ๆ อันเป็นผลเสียต่อการใช้งาน มีความยืดหยุ ่นดี ไม่กระด้าง ส่วนของผิวด้านนอกมี
ความสากเพื่อช่วยในการหยิบจับ ให้ความรู ้สึกในการสัมผัสได้ดี
7. ขอบถุงมือเป็นแบบเรียบ ไม่ม้วนงอ (SureFit Technology) จึงไม่มีซอกให้สิ่งสกปรกเกาะสะสมที่ขอบถุงมือ ส่วนของขอบ
ถุงมือมีแถบเหนียว ( sticky band) ช่วยยึดจับแขนเสื ้อผ่าตัดไม่ให้ม้วนลงขณะท าการผ่าตัด
8. มีเบอร์บอกขนาดที่ใกล้ขอบถุงมือ เห็นได้ชัดเจน รวมทั ้งมีตัวอักษรย่อบอกให้ทราบว่าถุงมือนั ้นส าหรับสวมมือซ้ายหรือมือ
ขวา และชื่อรุ่นของถุงมือ
9. ผ่านการตรวจรูรั่วด้วย Technology Pinhole Prevention Process ตามมาตรการควบคุมคุณภาพ ระดับ AQL of GII
0.65 (before packing) และ AQL of GI 1.0 (after packing) และมีกระบวนการผลิตด้วยด้วย Advance Rheology
Technology เพื่อช่วยลดการเกิดรูรั่วในขนาดเล็ก (Micro perforation)
10. บรรจุในซองเดี่ยว 2 ชั ้น ท าจากพลาสติกประเภท high-density polyethylene (HDPE ) and polyethylene layering with
polyamide (PE /PA /PE ).แบบ Square Pack ขนาดเล็ก ซองละ 1 คู ่ และ บรรจุในกล่องกระดาษ กล่องละ 50 คู ่ ที่ระบุ
ชื่อยี่ห้อ ขนาดของถุงมือ ชื่อผู ้ผลิต และ ชื่อผู ้จ าหน่าย ล็อตผลิต วันที่ผลิต และวันหมดอายุ
11. บรรจุภัณฑ์ด้านในมี Barcode ที่สามารถ track ข้อมูลกลับได้สะดวก เนื่องจากมีรหัสของ Manufacturer และ Product
Item code ที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย มีการระบุชื่อสินค้า ขนาด วัตถุดิบ ชนิด รหัส และวิธีการใช้สินค้าไว้ชัดเจน

12. ผ่านการฆ่าเชื ้อด้วยรังสีแกมมาตามมาตรฐานทางการแพทย์ และมีสติกเกอร์เคมีที่เปลี่ยนสีที่กล่องบรรจุ แสดงให้ทราบว่า
ผ่านการฆ่าเชื ้อสมบูรณ์เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy