สินค้าใหม่

Gammex Latex MicroGrip ถุงมือยางสำหรับจุลศัลยกรรม

SKU : 0327

8.0

2,500 THB
2,500 THB
ราคาสมาชิก
 
0 THB
ราคาสมาชิก
0 THB

Option name 1
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
จำนวน
รายละเอียดสินค้า
 1. เป็นถุงมือยางส าหรับงานจุลศัลยกรรม แบบนิ ้วมือตรง ผลิตจากน ้ายางธรรมชาติ ชนิดปราศจากเชื ้อ ผิวไม่เรียบ ไม่มีแป้ง ใช้
  ในงานผ่าตัดประเภท Microsurgery เช่น Lasik , ophthalmic , plastic surgery, cardiovascular และ neurosurgery
  2. เป็นถุงมือยางเจือสีน ้าตาลเพื่อลดการสะท้อนแสงจากโคมไฟผ่าตัด ปราศจากสาร Thiurams ซึ่งเป็นต้นเหตุของการแพ้และ
  การอักเสบที่ผิวหนัง
  3. ถุงมือบุซับในด้วย polymer coated with DERMASHIELD Technology โดยมี hydrophilic / hydrophobic polymer เป็น
  ส่วนประกอบ ท าให้สวมใส่ได้ง่าย
  4. เนื ้อยางเรียบ ปราศจากรอยต าหนิใดๆอันเป็นผลเสียต่อการใช้งาน มีความยืดหยุ ่นดี ไม่กระด้าง บริเวณปลายนิ ้วของถุงมือ
  เพิ่มรอยสากช่วยในการหยิบจับอวัยวะของคนไข้และเครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้ในระหว่างผ่าตัดได้เป็นอย่างดี ไม่ลื่นหลุดทั ้ง
  ในขณะเปียกและแห้ง ควบคุมความชื ้น ช่วยลดการเกิดไฟฟ้าช็อตในขณะท าการผ่าตัดด้วยเดรื่องจี ้ไฟฟ้า
  5. ขนาดของถุงมือมาตรฐานสากล เหมาะสมกับมือผู ้ใช้งาน สวมใส่ได้กระชับมือและไม่บีบรัดนิ ้วมือ ช่วยลดความเมื่อยล้า
  ของนิ ้วมือในขณะปฎิบัติงาน ถุงมือมีความยาว 295 มม.
  6. ถุงมือผ่านการล้างเพื่อเจือจางสารเคมีหลายครั ้ง โดยกระบวนการ P.E.A.R.L( Protein and Endogenous Allergen
  Reduction Leaching ) จึงลดระดับสารโปรตีนเหลือ น้อยกว่า 50 µg /g ช่วยลดการเกิดอาการแพ้ต่อผู ้ใช้งาน
  7. ขอบถุงมือเป็นแบบเรียบ ไม่ม้วนงอ จึงไม่มีซอกให้สิ่งสกปรกเกาะสะสมที่ขอบถุงมือ ส่วนปลายของขอบถุงมือด้านใน
  มีแถบเหนียว ช่วยยึดจับแขนเสื ้อผ่าตัดไม่ให้ม้วนลงขณะท าการผ่าตัด
  8. มีเบอร์บอกขนาดที่ใกล้ขอบถุงมือ เห็นได้ชัดเจน รวมทั ้งมีตัวอักษรย่อบอกให้ทราบว่าถุงมือนั ้นส าหรับสวมมือซ้ายหรือมือขวา
  และชื่อรุ่นของถุงมือที่มองเห็นได้ชัดเจน
  9. ผ่านการตรวจรูรั่วด้วยเทคโนโลยี Technology Pinhole Prevention Process ตามมาตรการควบคุมคุณภาพระดับ AQL
  0.65 (ก่อนบรรจุ) และ AQL 1.0 (หลังบรรจุ) และมีกระบวนการผลิตด้วย Advance Rheology Technology เพื่อช่วยลด
  การเกิดรูรั่วในขนาดเล็ก (Micro perforation)
  10. บรรจุในซองเดี่ยว 2 ชั ้น ท าจากพลาสติกประเภท high-density polyethylene (HDPE ) and polyethylene layering with
  polyamide (PE /PA /PE ).แบบ Square Pack ขนาดเล็ก ซองละ 1 คู ่ และ บรรจุในกล่องกระดาษ กล่องละ 50 คู ่ ที่ระบุชื่อ
  ยี่ห้อ ขนาดของถุงมือ ชื่อผู ้ผลิต และ ชื่อผู ้จ าหน่าย ล็อตผลิต วันที่ผลิต และวันหมดอายุ
  11. บรรจุภัณฑ์ด้านในมี Barcode ที่สามารถ track ข้อมูลกลับได้สะดวก เนื่องจากมีรหัสของ Manufacturer และ Product
  Item code ที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย มีการระบุชื่อสินค้า ขนาด วัตถุดิบ ชนิด รหัส และวิธีการใช้สินค้าไว้ชัดเจน  12. ผ่านการฆ่าเชื ้อด้วยรังสีแกมมาตามมาตรฐานทางการแพทย์ ISO1137 และมีสติ๊กเกอร์เคมีบนกล่องบรรจุที่เปลี่ยนสีเพื่อ
  แสดงให้ทราบว่าผ่านการฆ่าเชื ้อสมบูรณ์แล้ว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy